Көпшілікке арналған оферта

Ақылы білім беру қызметтерін көрсету туралы KazItLearn ның көпшілікке арналған офертасы. 

Осы ұсыныс ЖК «KazItLearn» (бұдан әрі мәтін бойынша — «Орындаушы») болып табылады Жария оферта жолданған кез келген жеке тұлғаға, бұдан әрі деп аталатын «Тапсырыс беруші», тартуға келіскен шарттарға осы Жария оферта арқылы оны толық және сөзсіз акцепта.

ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Оферта — Шарт жасасу ұсынысы жасалған бір немесе бірнеше нақты тұлғаларға 1-тармағына сәйкес. 395-бап ҚР Азаматтық Кодексінің.

Оферта акцепті — толық және сөзсіз қабылдау Оферта арқылы жүзеге асыру көрсетілген іс-әрекеттерді 1.3. Осы Шарттың подразумевающее қорытынды осы жария Шарт Тараптар арасында 1-тармағына сәйкес, 396-бабының, ҚР Азаматтық кодексінің.

Тапсырыс беруші — адам, жасы 18-ге толған қабылдаған осы Шарттың талаптары, және болып табылатын, Тапсырыс беруші Шарт бойынша.

Сайт интернет — ресурсы бар туралы толық ақпаратты мазмұны мен құнын курс, орналастырылған мекен-жайы бойынша https://kazitlearn.kz

Алаңы — ақпараттық ресурс орналастыруға арналған нұсқасы және цифравых — курс құрылған Орындаушысы.

Тариф — жинағы қызметтерді бағасына кіреді курс.

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Орындаушы уақытылы беруге міндеттенеді қол жеткізу бойынша білім беру материалдарына орналастырылған платформасында, консультациялар және жетекшілік ету, туындаған мәселелер бойынша, ал Тапсырыс беруші уақытылы және толық көлемде көрсетілген қызметтің ақысын төлеуге берілген Орындаушысы.

1.2. Орналастыру мерзімі қатынау оқыту материалдарының көлемі-2 (екі) күнтізбелік айдың күнінен бастап нақты төлеу нақты қызықтырған курс сайтындаhttps://kazitlearn.kz

1.3. Төлеп, Тапсырыс беруші білдіреді толық және сөзсіз қабылдау осы Шарттың талаптарын.

2. ПРАВА ЖӘНЕ ОРЫНДАУШЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

Орындаушы міндетті:

2.1. Ұйымдастырсын және қамтамасыз етсін сапалы орындау, қызмет көрсету көзделген п. 1.1. осы Шарттың, оқу жоспарына сәйкес және тарифке таңдалған Тапсырыс беруші.

2.2. Өткізу тіркеуге Тапсырыс берушінің есепке алу жүйесінде онлайн-платформасын ұсынуға логин және пароль не серейный кілттер, сілтемелер Жеке кабинетіне (бейін бойынша) қол жеткізу үшін оқу материалдары.

2.3. Қамтамасыз ету Тапсырыс берушінің барлық қажетті оқу — әдістемелік материалдармен.

2.4. Устранить неполадки не балама қол жеткізу оқу материалдары болмаған жағдайда, кіру себебі бойынша техникалық ақауларды Сайта.

Орындаушы құқылы:

2.5. Тарту тәуелсіз үшінші тұлғалар үшін қызмет көрсету.

2.6. Дереу тоқтатуға, білім беру қызметін көрсету жоқ, қайтарылған ақша қаражатын жағдайда, агрессия, дәлелсіз қатынастар немесе Тапсырыс берушінің кез-келгені осы Шарттың талаптарын.

2.7. Бас тартуға, Тапсырыс берушіге қызмет көрсету жағдайда, Тапсырыс беруші көрінеу дұрыс емес (жалған) ақпарат жатқызадыельно жеке Орындаушысы.

3. ТАПСЫРЫС берушінің ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Тапсырыс беруші міндетті:

3.1.Дербес білім беру үрдісіне пайдалана отырып, ұсынылған оқыту материал әрекет ету мерзімі ішінде Шарт.

3.2. Қажет ақпаратты сайтта тіркелген кезде және қолдау бұл ақпаратты актуалды жағдайда жеке кабинетте (профильде).

3.3. Ашпауға және ақпаратты жария етпеуге және фактілер, коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты қатысы бар авторлық құқық қазақстан туралы «Заңға сәйкес авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы», оның ішінде материалдар сабақ(лар) қандай да бір үшінші тарапқа жағдайлардан басқа, ұсыну және алдын ала жазбаша келісімінсіз Орындаушы.

3.4. Бермеуге кезінде алынған тіркеу логин және пароль немесе кілттер, сілтемелер үшінші тұлғаларға.

3.5. Пайдалануға тыйым салынған сабақта алған оқу материалдары коммерциялық мақсатта, өз атынан орналастыруға ашық қол жетімділікте, үшінші тұлғаларға беруге, көшіруге, қандай да бір фото-видео не pdf материалдары.

4. ТӨЛЕМ ШАРТТЫҚИЫЛЫСЫ ЖӘНЕ АҚША ҚАРАЖАТЫН ҚАЙТАРУ

4.1. Тапсырыс беруші қызметтер үшін төлейді ұлттық валютасы — теңге. Қызметтер құны бойынша есептеледі және бекітілген бағалар – прайс-парағына белгіленген сайтында https://kazitlearn.kzтіркеледі түбіртек Орындаушының түсірілген ұшқыштар туралы фильм сайтындаhttps://kazitlearn.kz интернет-эквайринг Бір касса https://paybox.kzтөлеу үшін банк картасы.

4.2. Тапсырыс беруші жүргізеді 100% алдын ала төлем қолма-қол ақшасыз ақшалай нысанда оқудың басталуына дейін Орындаушының есеп шотына.

4.3. Күн төлем күні болып есептеледі аудару ақша қаражаттарын Орындаушының есеп шотына.

4.4. Күн бойынша міндеттемелерді орындау ақшалай қаражатты аудару күні болып саналады түскен ақшалай қаражатты Орындаушының есеп шотына.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1. Орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін сәйкес жауапты болады қолданыстағы заңнамаға сәйкес.

5.2. Тараптар барлық қажетті шараларды қабылдайды шешу үшін процесінде туындаған келіспеушіліктерді Шарттың жағдайларын орындау келіссөздер жолымен шешеді.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

6.1. Тиісінше орындамаған жағдайда, немесе өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, осы Шартта көзделген, Тараптар жауапкершілікте болады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес.

6.2. Тараптар жауапкершілік орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Шарт бойынша міндеттемелерді, сондай-ақ келтірілген залал салдарынан туындаған еңсерілмейтін күш (бұдан әрі — форс-мажор) туындаған су тасқыны, өрт, жер, эпидемияға, әскери қақтығыстар, әскери переворотами, террористік актілермен, азаматтық волнениями, ұйғарымдарына, бұйрықтарымен немесе өзге әкімшілік араласу, Үкімет тарапынан немесе қандай да бір қаулылардың, әкімшілік немесе өзге де шектеулердің әсер ететін міндеттемелерді орындау Шарт бойынша Тараптар немесе нұсқамаларды, әкімшілік немесе өзге де мемлекеттік органдардың, құжаттардың өзге де ұйымдардың, шектейтін өкіміне ақшамен банк шоттарында төлеушінің немесе өзге де мән-жайлар орналасқан Тараптардың ақылға қонымды бақылауынан тыс. Мерзімі, Шарт бойынша міндеттемелерді орындау уақытқа шамалап шегеріледі осы мән-жайлар, егер олар айтарлықтай әсер етеді орындау мерзімі Шарттың барлық немесе оның сол бөлігін орындауға тиіс басталғаннан кейін форс-мажор.

7. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ АЯҚТАЛҒАНҰРЫ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

7.1. Осы Шарт күшіне енеді және оған қол қойылған күннен бастап Тараптардың уәкілетті өкілдері толық орындағанға дейін қолданылады және Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді.

7.2. Тараптар деп санайды оқыту аяқталған кезде Тапсырысшыға беру материалдарға қол жеткізу курс, 1 т. сәйкес.1. осы Шарттың

7.3. Шарт өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін көзделген негіздер бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта.

7.4.Орындаудан біржақты бас тарту Шарттың рұқсат етіледі тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ осы Шартта көзделген.

7.5.Тапсырыс беруші Шартты бұзуға құқығы бар бір жақты тәртіппен бірнеше мәрте бұзған жағдайда Орындаушы Шарттың жіберу арқылы Орындаушыға себептерін көрсете отырып, Шартты бұзу, сондай-ақ күшіне енген күннен бастап Шарт бұзылған.

7.6. Ақша қаражатын қайтаруды жүзеге асырады Орындаушы 10 жұмыс күн ішінде, егер Орындаушы бұзылған осы Шарттың елеулі талаптарын.

Деректемелері:

ЖК «KazItLearn»

ЖК тіркеу туралы Куәлік

, БСН/ЖСН: 880827350956

Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, қ. Алматы, көшесі, Кирпичный Завод көшесі, 12Г КОРПУС 1, 32-пәтер

БСН: 880827350956

IBAN: KZ77722C000019758059 ВАЛЮТАСЫ: KZT

Банктің БСК: CASPKZKAНачало формыКонец нысандары

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ KazItLearn (Русски)

Настоящее предложение ИП «KazItLearn» (далее по тексту — «Исполнитель») является Публичной офертой, адресованной любому физическому лицу, в дальнейшем именуемому «Заказчик», согласившимся с условиями настоящей Публичной оферты, путем ее полного и безоговорочного акцепта.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оферта — предложение о заключении Договора сделанное одному или нескольким конкретным лицам согласно п.1. ст. 395 Гражданского Кодекса РК.

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п. 1.3. Настоящего Договора, подразумевающее заключение настоящего публичного Договора между Сторонами согласно п.1 статьи 396 Гражданского кодекса РК.

Заказчик — лицо, достигшее 18 лет, принявшего условия настоящего Договора, и являющееся Заказчиком по Договору.

Сайт — интернет ресурс, содержащий полную информацию о содержании и стоимости курсов, размещенный по адресу https://kazitlearn.kz

Платформа — информационный ресурс, предназначенный для размещения онлайн и цифравых — курсов, созданный Исполнителем.

Тариф — набор услуг, который входит в стоимость курса.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется своевременно предоставить доступ к обучающим материалам размещенным на платформе, оказывать консультацию и курирование по возникшим вопросам, а Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплатить услуги предоставленные Исполнителем.

1.2. Срок размещения доступа к обучающим материалам составляет 2 (два) календарных месяца со дня фактической оплаты конкретного интересующего курса на сайте https://kazitlearn.kz

1.3. Оплатой Заказчик выражает свое полное и безоговорочное принятие условий настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее качественное исполнение услуги, предусмотренной в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и тарифом, выбранным Заказчиком.

2.2. Провести регистрацию Заказчика в учётной системе онлайн-платформы, предоставить логин и пароль либо серейный ключи, ссылки к Личному кабинету (профилю) для доступа к учебным материалам.

2.3. Обеспечить Заказчика всеми необходимыми учебно — методическими материалами.

2.4. Устранить неполадки либо предоставить альтернативный доступ к учебным материалам, в случае отсутствия доступа по причине технических неполадок Сайта.

Исполнитель имеет право:

2.5. Привлекать независимых третьих лиц для оказания услуг.

2.6. Незамедлительно прекратить оказание образовательных услуг без возвращения денежных средств, в случае проявления агрессии, неуважительного отношения или нарушения Заказчиком любого из условий настоящего Договора.

2.7. Отказать Заказчику в оказании услуги в случае предоставления Заказчиком заведомо неверной (ложной) информации относительно личности Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

3.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, используя предоставленный обучающий материал в течение действия срока Договора.

3.2. Предоставить достоверную информацию при регистрации на сайте и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии в личном кабинете (профиле).

3.3. Не раскрывать и не разглашать информацию и факты, составляющие коммерческую тайну, информацию имеющую отношение к авторскому праву в в соответствии с Законом «об авторском праве и смежных правах», в том числе материалы занятия(ий) какой-либо третьей стороне кроме случаев, предоставления предварительного письменного согласия Исполнителя.

3.4. Не передавать полученный при регистрации логин и пароль или ключи, ссылки третьим лицам.

3.5. Запрещено использовать полученные на занятиях учебные материалы в коммерческих целях, от своего имени размещать в открытом доступе, передавать третьим лицам, копировать какие-либо фото-видео либо pdf материалы.

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Заказчик оплачивает услуги в национальной валюте — тенге. Стоимость услуг рассчитывается по утвержденным расценкам – прайс-листу установленному на сайте https://kazitlearn.kz и фиксируется в квитанции Исполнителя, выставляемой на сайте https://kazitlearn.kz через интернет-эквайринг Единая касса https://paybox.kz для оплаты по банковской карте.

4.2. Заказчик производит 100% предоплату в безналичной денежной форме до начала обучения на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. Датой исполнения обязательств по перечислению денежных средств, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для разрешения разногласий, возникших в процессе исполнения условий Договора путем переговоров.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (далее — форс-мажор), вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах плательщика, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон, действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

7.2. Стороны считают обучение законченным, в момент предоставления Заказчику доступа к материалам курса, согласно п.1.1. настоящего Договора

7.3. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.4.Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора допускается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

7.5.Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Исполнителем условий Договора, путем направления Исполнителю уведомления с указанием причины расторжения Договора, а также даты вступления в силу расторжения Договора.

7.6. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в течение 10 рабочих дней, в случае если Исполнителем были нарушены существенные условия настоящего Договора.

Реквизиты продавца:

ИП «KazItLearn»

Свидетельство о регистрации ИП

БИН/ИИН: 880827350956

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Кирпичный Завод, дом 12Г КОРПУС 1, квартира 32

БИН: 880827350956

IBAN: KZ77722C000019758059 ВАЛЮТА: KZT

БИК Банка: CASPKZKA