Telegram Канал

Telegram Группа

2BIS

Бұл курс кәсіпорын иелері, атқарушы директормен топ менеджерлерге арналған. Басшылық қызыметте жүрген қол астында бірнеше қызметкерлері бар лидерлерге арналады. Компания стратегиясынан бастап адамдармен жұмыс жасау кәсіпті жүйеге қойу дегендей барлық тақырыптар үйретіледі.